บทความ

การสัมภาษณ์

กฎหมาย blockchain และตัวมาเมิต - สัมภาษณ์กับเพรสตันเบิร์น

Crypto Insider ได้พูดคุยกับ Preston Byrne เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับความท้าทายทางกฎหมายที่เผชิญกับเทคโนโลยี cryptocurrency และ blockchain ที่ก้าวไปข้างหน้า

เมื่อวานการสัมภาษณ์

'ฉันน่าจะลงทุนใน CRYPTOCURRENCY', ร้อยละ 38 ของชาวแอฟริกาใต้กล่าว

38% ของชาวแอฟริกาใต้ "หวังว่าพวกเขาน่าจะลงทุนใน cryptocurrency ไปตั้งนานแล้ว" จากธุรกิจที่รายงานว่าพบความสนใจ "จำนวนมาก" ในเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่จากผู้ลงทุนองค์กร

‘ความเสี่ยงที่บริษัทต้องเผชิญในทุกวันนี้คือเรื่องของกฎระเบียบ’: รองประธานอาวุโสของ Ripple

รองประธานอาวุโสฝ่ายผลิตภัณฑ์ของ Ripple, Asheesh Birla เปิดเผยว่าความเสี่ยงที่บริษัทต้องเผชิญในทุกวันนี้คือเรื่องของกฎระเบียบ

ก.ล.ต. ออกเกณฑ์พร้อมรองรับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

ก.ล.ต. ออกเกณฑ์รองรับการประกอบธุรกิจของศูนย์ซื้อขาย นายหน้า และผู้ค้า สินทรัพย์ดิจิทัล โดยจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2561