บทความ

การสัมภาษณ์

เราสามารถนั่งลงกับ Ethereum และ ConsenSys ผู้ก่อตั้งโจเซฟลูนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ TechCrunch Disrupt SF และพูดคุยกับเขาเกี่ยวกับโครงการที่ ConsenSys กำลังดำเนินการอยู่ [หมายเหตุบรรณาธิการ: บทสัมภาษณ์นี้ได้รับการแก้ไขเพื่อความชัดเจน]

17 ก.ย. 2561การสัมภาษณ์

ผู้เชี่ยวชาญ crypto ที่มีอิทธิพล TOP-100

Chris Larsen

Chris Larsen

Larsen เป็นผู้ร่วมก่อตั้งและเป็นประธานกรรมการบริหารของ Ripple ซึ่งเป็นกระบวนการ blockchain ระดับองค์กรสำหรับการชำระเงินทั่วโลก, ปัจจุบันเขาเป็นที่ปรึกษาใน Distilled Analytics ซึ่งเป็นบริษัทวิทยาศาสตร์ด้านข้อมูลก่อนที่จะก่อตั้ง Ripple Larsen เป็น CEO ของ Prosper ซึ่งเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อแบบ P2P และเป็น CEO ของ E-LOAN ซึ่งเป็นบริการให้ยืมออนไลน์

ก.ล.ต. เผยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีจำนวนนายจ้างเพิ่มขึ้นเกือบ 800 ราย และสมาชิกเพิ่มขึ้นกว่า 75,000 ราย มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 8 ในช่วงเวลา 1 ปี และพบนายจ้างหลายรายปรับย้ายการลงทุนไปยังกองทุนร่วมแบบหลากหลายนายจ้างและหลากหลายนโยบายการลงทุน (master pooled fund) เพื่อเพิ่มทางเลือกให้สมาชิกและความคล่องตัวในการบริหารเงินลงทุน

นักลงทุน Venture Capital, Tim Draper ได้คาดการณ์ว่ามูลค่าตลาดรวมของ cryptocurrency จะพุ่งขึ้นถึง $80 ล้านล้าน ภายใน 15 ปีข้างหน้า

ก.ล.ต. ปรับปรุงเกณฑ์ตราสารหนี้ แนะผู้ลงทุนคำนึงถึงความเสี่ยงให้รอบด้านก่อนลงทุนในตราสารหนี้ โดยต้องรู้จักผู้ออกตราสารหนี้ ลักษณะของตราสาร สภาพคล่องและผลตอบแทน รวมถึงต้องศึกษาสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ พร้อมเปิดเผยว่า ตลาดตราสารหนี้ปรับตัวในทิศทางที่ดีภายหลังการปรับปรุงเกณฑ์การกำกับดูแลการออกและเสนอขายตราสารหนี้ซึ่งเน้นการคุ้มครองผู้ลงทุน โดยเพิ่มมาตรฐานการทำหน้าที่ของตัวกลาง การมีข้อมูลสำคัญและการเตือน และปรับการกำกับดูแลให้เหมาะสมตามประเภทผู้ลงทุน