1. LetKnow.News
  2. โฆษณา

LetKnow News | ติดต่อแผนกโฆษณา

โฆษณา และ ประชาสัมพันธ์ กับ LetKnow News: โฆษณาแบนเนอร์, สัมภาษณ์, บทความ, ข่าว, การสร้างตราสินค้า

นาย เซอร์กี้ กุตซ (คุณส้มเขียวหวาน)

Line id: sergii_gudz
Mob. Tell.: +66 064-930-99-49
Email: gudzs@ukr.net  

ข่าวสารล่าสุด

ตร.ไซเบอร์ บุกยึดเครื่องขุด Bitcoin กว่า 500 เครื่อง นำเข้าเลี่ยงภาษี

นักลงทุนใน Dogecoin ยังคงสถานะกำไรแม้ราคาจะร่วงจากจุดสูงสุดมาแล้วกว่า 88% ก็ตาม

รมว.คลัง มีมติเพิกถอนใบอนุญาต Huobi จากการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

Binance ประกาศเพิ่มการรองรับการฝาก Ethereum ผ่าน Optimism แล้ว

Jack Dorsey มองว่า “Bitcoin เป็นสกุลเงินเดียวที่เหมาะจะใช้ในโลกอินเทอร์เน็ต”

Binance กำลังยื่นขอใบอนุญาตในเยอรมนี

เกาหลีใต้ กำลังพิจารณาระบบการออกใบอนุญาตใหม่สำหรับ Crypto

สภานิติบัญญัติของเกาหลีใต้กำลังพิจารณาใช้ระบบใบอนุญาตใหม่สำหรับ Crypto

นักวิเคราะห์ชื่อดังชี้กราฟ Bitcoin ตอนนี้มีลักษณะเหมือนตอนจุดต่ำสุดปี 2018 อาจมีการกลับตัว

ขึ้น