CEO Binance กล่าว ICOs เป็นสิ่งจำเป็นและ 'ง่ายกว่าการร่วมทุนแบบดั้งเดิมถึง 100 เท่า'

CEO Binance กล่าว ICOs เป็นสิ่งจำเป็นและ 'ง่ายกว่าการร่วมทุนแบบดั้งเดิมถึง 100 เท่า'

Changpeng Zhao, CEO ของ Binance ซึ่งเป็นplatformการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลเปิดเผยเมื่อ 7 พ.ค. ว่าการเสนอเหรียญ (ICO) เริ่มดำเนินการได้ดีกว่าเงินทุนหมุนเวียน (VCs) แม้ว่าจะมีความเสี่ยงที่สูงมากก็ตาม ในโพสต์ชื่อ "ICOs - ไม่เพียง แต่ ‘มีไว้แล้วดี’ แต่จำเป็น" Zhao แสดงการสนับสนุน ICOs อ้างว่ามันทำให้การระดมเงิน "ง่ายกว่า100 เท่า" เมื่อเทียบกับ VCs แบบดั้งเดิม:

"ด้วยประสบการณ์และการดูแลโครงการอื่น อีกหลายร้อยโครงการในระยะใกล้ ผมมองว่าการระดมเงินผ่าน ICOs ทำได้เร็วกว่าการใช้ VC แบบดั้งเดิมถึง 100 เท่าเป็นอย่างต่ำ ด้วยความง่ายในการระดมเงินที่เพิ่มขึ้น คิดตามตรรกะได้ว่าอาจจะมี startupใหม่มากกว่าเดิม 100 เท่า ซึ่งเป็น startup ที่ได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนอย่างดี หากมีการใช้ ICOs"

Zhao กล่าวว่าในขณะที่นักลงทุน VC บางรายเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาของตน "VCs มืออาชีพ" ส่วนใหญ่ "ไม่เข้าใจ" เกี่ยวกับโครงการหรือในสาขาที่พวกเขาลงทุน ตามที่ Zhao กล่าวมีการขาดความเข้าใจและประสบการณ์ในด้าน startup รวมทั้งความเข้าใจต่อเทคโนโลยีของโครงการที่ไม่เพียงพอ

Zhao ยอมรับว่าตลาด ICO ยังอยู่ในช่วงเริ่มแรกและกำลังเผชิญปัญหาต่างๆ ซึ่งรวมถึงการหลอกลวงและความล้มเหลว แต่เขายังคงเชื่อว่า "เมื่อเทียบกับโครงการลงทุนแบบดั้งเดิมของ VC" โครงการ ICO มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากกว่า "เขาเขียนว่า:

ICO ส่วนใหญ่เป็นโครงการเริ่มต้นใหม่ (startup) และมีอัตราความล้มเหลวสูงเช่นเดียวกับใน startup แบบดั้งเดิม นี่ไม่ใช่เรื่องใหม่ นักลงทุนส่วนใหญ่ของ ICO ทราบเรื่องนี้อยู่แล้ว นักลงทุน ICO เป็นกลุ่มที่นำกระแส และผู้เรียนรู้ (early adopters and learners"

Zhao สรุปโดยกล่าวว่า VC หลายกลุ่มกำลังลงทุนใน ICOs เขาบอกว่ากลุ่ม VC "มีสัญชาตญาณที่ดีในเรื่องเงินและ "ว่องไว" กว่าองค์กรขนาดใหญ่อื่น ที่มีความรับผิดชอบต่อความมั่งคั่งของประเทศ "คนที่เคลื่อนที่เร็วกว่าจะได้รับผลประโยชน์แบบทวีคูณ"

Cointelegraph รายงานก่อนหน้านี้ว่า บริษัทร่วมทุนของสหรัฐฯ Sequoia ฟ้อง Changpeng Zhao เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าละเมิดข้อตกลงในระหว่างการเจรจาข้อตกลงการลงทุน ซึ่งข้อตกลงดังกล่าวมีมูลค่า 80 ล้านเหรียญและมีสัดส่วนการถือหุ้น 11 เปอร์เซ็นต์ใน Binance ซึ่งลดลงเมื่อปีที่แล้ว

แชร์: